Fråga om frånvaro och Asperger

Hur ser du på stor frånvaro för gymnasieelever med Aspergers syndrom?
/Lärare

Det är ett mycket stort problem, som inte uppmärksammats tillräckligt. När elever blir ”hemmasittare” är det ofta för att skolan har misslyckas med att ge rätt stöd. En undersökning visar att den viktigaste orsaken till frånvaron är skolpersonalens brist på kompetens, enligt de föräldrar som svarade på enkäten. Det finns de som betonar att ”hemmasittare” ofta är utbrända, och behöver återhämtning. Därför är det viktigt att skolan även arbetar förebyggande, för att minska risken att elever blir utslagna.

Mitt råd till lärare är att lära sig mer om vad Asperger innebär, och se över det egna arbetet. Är planeringen, undervisningen och lokalerna tillgängliga? Jag tror det är där man måste börja.

***

Har du en fråga om Asperger i gymnasiet? Ställ den i frågelådan!