Inlärning och Asperger

Många aspergare har lätt för att lära sig stora mängder fakta. Det är inte alla som har särpräglade specialintressen, men i stort sett alla aspergare har förmågan att fokusera väldigt intensivt. Att vara uppmärksam på detaljer är en annan positiv egenskap.

Men att vara väldigt detaljinriktad kan innebära att man har svårt att se helheter. Aspergare kan ha svårt att sålla information och avgöra vad som är relevant. Då är det viktigt med tydliga instruktioner och förberedelser. Man kan också behöva hjälp att sammanfatta sina kunskaper och skapa överblick.

Fler tips om inlärning och Asperger

Vill du lära dig mer om hur man kan hjälpa asperger-elever? Anmäl dig till Andets utbildning Asperger i gymnasiet. Du får bland annat lära dig hur sinnesintryck påverkar aspergares prestation, och hur du kan hjälpa aspergare att nå målen.