Sinnesintryck och Asperger

Aspergare har en annorlunda perception än de flesta. Många är så känsliga för sinnesintryck att de har svårt att koncentrera sig även i en lugn miljö. Men det finns knep att ta till för att komma runt hindren, och knep för att använda förmågan till något positivt. Att ta in världen väldigt intensivt kan vara en styrka.

Keps i klassrummet

Aspergare kan bli störda av t.ex. flimrande lysrör, som andra inte ens tänker på. Lysrörsflimmer går att dämpa med keps eller hatt, som skärmar av det värsta ljuset. Att tillåta elever att ha keps i klassrummet och i matsalen är en enkel åtgärd som kan göra stor skillnad för enskilda elever.

Fler tips om perception och Asperger

Vill du lära dig mer om hur man kan hjälpa asperger-elever i gymnasiet? Anmäl dig till Andets utbildning Asperger i gymnasiet. Du får lära dig många olika knep för göra skolan och undervisningen mer tillgänglig. Ofta är det små förändringar som kan ge konkreta resultat i både prestation, närvaro och välbefinnande – och det tjänar alla på.