Socialt samspel och Asperger

Aspergare fungerar annorlunda i socialt samspel än de flesta, men hos ungdomar och vuxna märks det sällan utåt. Man har lärt sig tillräckligt många sociala regler för att smälta in, men det kostar mycket energi att ”bete sig som folk”.

Många aspergare har ett stort behov av att vara för sig själv, och blir stressade av påtvingade sociala kontakter. I skolan kan framförallt grupparbeten vara oerhört påfrestande. Elever med aspergerdiagnos har rätt att slippa grupparbeten, enligt skollagens undantagsbestämmelse.

Fler tips om socialt samspel och Asperger

Vill du lära dig mer om hur man kan hjälpa asperger-elever? Anmäl dig till Andets utbildning Asperger i gymnasiet. Du får bland annat lära dig hur du kan stötta unga aspergare i deras sociala utveckling, och på köpet få en bättre arbetsmiljö för alla i skolan.