Fråga om frånvaro och Asperger

Hur ser du på stor frånvaro för gymnasieelever med Aspergers syndrom? /Lärare Det är ett mycket stort problem, som inte uppmärksammats tillräckligt. När elever blir ”hemmasittare” är det ofta för att skolan har misslyckas med att ge rätt stöd. En undersökning visar att den viktigaste orsaken till frånvaron är skolpersonalens …