Asperger på gymnasiet

Asperger på gymnasiet är en bred utbildning som ger dig handfasta råd och inspiration att förbättra skolan. Utbildare är Immanuel Brändemo – lärarstudent och aspergare.

Utbildning för en bättre skola

Asperger på gymnasiet ger ett unikt inifrånperspektiv med många konkreta exempel. Fokus är på styrkor och möjligheter för personer med Asperger / HFA och liknande funktionsvarianter.

Du får bland annat lära dig:

  • hur aspergare lär sig sociala färdigheter och hanterar sinnesintryck
  • hur skolan motverkar att aspergare underpresterar eller hoppar av
  • hur skolan kan göras mer tillgänglig för aspergare
  • hur skolan kan ge unga aspergare en bra grund inför vuxenlivet

Asperger i gymnasiet vänder sig till all personal i gymnasium, vuxenutbildning och folkhögskola. Bjud gärna in elever med Asperger!

Utbildare med unik kompetens

Immanuel Brändemo har läst fyra år på gymnasielärarutbildningen och arbetar som utbildare på Andet utbildning och förlag. Hans självbiografi kom ut i våras: Trollhare – ur en bokstavsvuxen transpersons ordgarderob. Immanuel har förutom Asperger även ADHD.

Turnéplan hösten 2012

Orter och datum hittar du här.

Frågor?

Mejla gärna till info@andet.se. Mer information om alla Andets utbildningar hittar du på andet.se.